Category Archives: blog

„UMSkinCheck“ savikontrol?je nustato klinikinio objektyvumo laipsn?

„UMSkinCheck“ savikontrol?je nustato klinikinio objektyvumo laipsn? Didel?s organizacijos, pvz., Tarybos, visada nusileidžia, kai žaidi j? pa?i? žaidime. Pasikviet?s advokat?, priversdavau parodyti savo rank?. Jiems tai nepatiko. Po keli? m?nesi? deryb? beveik išsprend?me. Tada vien? dien? man paskambino advokatas, sakydamas, kad jis atsistatydina iš bylos. Buvau sutrikusi. "Už k? Žem?je? Mes taip arti! Ar tai pinigai? […]